06-1-321-5873

Vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségbiztosítása

Online adatbekérő

2013 Március közepétől (Új Ptk. hatályba lépésétől) a vezető tisztviselők is peresíthetőek lettek. Ha a jogi személy, vezető tisztségviselője, e jogviszonyával összefüggésben harmadik személynek kárt okozott, a károsulttal szemben a vezető tisztségviselő a jogi személlyel egyetemlegesen, teljes vagyonukkal felelnek.

A D&O biztosítás, megtéríti mindazon kárigényeket, amelyeket Önnel szemben a

 • társaság;

 • részvényesek;

 • munkavállalók;

 • felügyeleti hatóságok;

 • felszámolók;

 • üzletfelek;

 • külső tanácsadók; ill.

 • más harmadik személyek

támasztanak és amelyekért Ön a hatályos jogszabályok szerint kártérítési felelősséggel tartozik. A biztosítási fedezet kiterjed az Ön jogi képviseletének költségeire is.

További, egyéb lehetséges kockázatokra is fedezetet nyújthat. Íme néhány példa

 • Biztosítható múlt  (a biztosítási időszak alatt felmerülő múltbeli tevékenység felelőssége)

 • Távozó vezetők (a felelősség a cégtől való távozás esetén sem szűnik meg)

 • Hatósági vizsgálatok költségei…

 • Csődtörvény módosítása miatti felelősség

 • Jogvédelem a környezetszennyezési károkkal kapcsolatban…

 • Családtagok és örökösök kártérítési perei ellen.

Online adatbekérő

 

Letölthető anyagok

Információt kérek