06-1-321-5873

Vagyonbiztosítások

Lakás és Épületbiztosítások  (további információk...)

 • Lakóépület (családi ház, lakás, bérlakás, nyaraló), melléképületek, tárolók, épülettartozékok és épületgépészeti berendezések, különleges üvegfelületek
 • háztartási ingóságok (pl. híradástechnikai, számítástechnikai, fotóeszközök, bútorok, háztartási gépek, stb.)
 • értékőrző ingóságok (ékszerek, festmények, gyűjtemények, stb)
 • Társasházak közös részeinek biztosítása
   

On-Line Lakásbiztosítás kötés

 

Felelősségbiztosítások  (további információk...)

 • Általános, szakmai, munkáltatói, szolgáltatási felelősségbiztosítások
 • Környezetszennyezési felelősségbiztosítások
 • Termékfelelősség biztosítások

Vállalkozói vagyonbiztosítások  (további információk...)

 • Vállalkozás vagyonának, eszközeinek biztosítása
 • Termelő, vagy elektronikai, informatikai eszközeinek biztosítása
 • Géptörés, gépszerelés, üzemszünet biztosítások
 • Kiállítások, szállítások biztosítása

Szállítmánybiztosítások  (további információk...)

 • Belföldi, külföldi szállítmánybiztosítások
 • CMR, BÁF, Szállítmányozói felelősség

Építés- szerelés biztosítások  (további információk...)

 • Az építés folyamán ad biztonságot az építési objektumra

Elektronikus berendezések biztosítása  (további információk...)

 • Az elemi kár és a betöréses lopás kockázatokon kívül, egyéb gyakori veszélyforrásokra is kiterjed a biztosítási védelem pl.: kezelési hiba, ügyetlenség, rosszindulatú rongálás, külső mechanikus hatásból származó töréskárok,légköri elektromosság hatásai. Hordozható berendezések (laptop) esetén lehetőség van a szállítás közben fellépő károk térítésére is.

D&O felelősségbiztosítások

 • 2013 Március közepétől (Új Ptk. hatályba lépésétől) a vezető tisztviselők is peresíthetőek lettek. Ha a jogi személy, vezető tisztségviselője, e jogviszonyával összefüggésben harmadik személynek kárt okozott, a károsulttal szemben a vezető tisztségviselő a jogi személlyel egyetemlegesen, teljes vagyonukkal felelnek.

Szállítmánybiztosítások

 • All risk fedezettel létrejött biztosítás alapján a biztosító – a feltételben részletezett kizárások kivételével – fedezetet nyújt minden olyan, előre nem látható, váratlanul és véletlenszerűen bekövetkező eseményre, amely a kockázatviselési idő alatt a szállítás rendes folyamatával összefüggésben jelentkezik és a szállított áru károsodását eredményezi.

Jogvégelem biztosítások

 • A jogvédelmi biztosítás elősegíti azt, hogy a biztosított személy érvényesíteni tudja a jog területén jogos érdekeit, és a szerződésben meghatározott biztosítási összegig viseli az ehhez szükséges költségeket. A jogvédelmi biztosítás célja a biztosított jogi érdekének megóvása, lehetőség szerint szakszerű tanácsadás segítségével peren kívül, gyors, békés úton. Ha az eljárás lefolytatásához szükséges, a Biztosító megfelelő tapasztalattal rendelkező jogászt javasol a biztosított képviseletére. A biztosítottnak jogában áll képviselőjét szabadon megválasztani.